Tiểu sử của Phan Đăng Nhật Minh

Tiểu Sử

 

Phan Đăng Nhật Minh sinh năm 2000 tại Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị.
 • 18 tháng đã biết đọc chữ, biết tính toán.
 • Học tiểu học ở trường tiểu học Hải Thọ, Hải Lăng, Quảng Trị từ năm 2006-2011
 • Học THCS Thị Trấn Hải Lăng, Quảng Trị từ năm 2011-2015
 • HỌc THPT Hải Lăng, Quảng Trị từ 2015, hiện đang học lớp 11 năm học 2016-2017
Các cuộc thi đã tham gia
 • Giải quán quân cuộc thi chinh phục 2013-2014
 • Tham gia đường lên đỉnh Olypia 2016-2017
 • Đặt giải nhất tuần 1 tháng 3 quý 1 đường lên đỉnh Olympia 2016-2017
 • Đặt giải nhất tháng 3 quý 1 đường lên đỉnh Olympia 2016-2017
 • Đặt giải nhất  quý 1 đường lên đỉnh Olympia 2016-2017
  Blogger Comment
  Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét